SELAHADDİN EYYUBİ KİMDİR, nasıl öldü? Eyyubiler bir Türk devleti midir? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisiyle merak konusu oldu

0

Dizi onun büyük başarılarına ve zorlu hayatına odaklanacak. 1187 yılında Kudüs’e yaptığı seferle 88 yıllık haçlı esaretine son veren Selahattin, TRT 1’de yayınlanan yeni dizisi sayesinde merak konusu oldu.Selahattin Eyyubi, Kudüs’ü kurtardığı için İslam dünyası için önem taşıyor. İşte Hıttin Muharebesi’nde Haçlıları büyük bir yenilgiye uğratan Selahaddin Eyyubi hakkında bilmeniz gerekenler…

SELAHADDİN EYYUBİ KİMDİR?

Selahaddin Eyyubi 8 Eylül 1138’de Tikrit’te doğdu.

Selahaddin Eyyubi Mısır, Suriye, Yemen ve Filistin’in padişahı ve Eyyubi hanedanının ilk hükümdarıydı. 2 Ekim 1187’de Hıttin Muharebesi’nde Kudüs’ü Haçlıların elinden alarak şehrin 88 yıllık Frenk işgaline son verdi ve Hıristiyanların misilleme olarak düzenlediği Üçüncü Haçlı Seferi’ni etkisiz hale getirdi.

Babası Necmeddin Eyyub, Selçuklu emiri İmadeddin Zengi’nin hizmetindeydi. Annesi, Selçuklu Harim emiri Şihabeddin Mahmud ibn Tokuş el-Harimi’nin kız kardeşiydi. Babası Necmeddin Eyyub’un kendisini vali olarak atadığı Baalbek ve Şam’da büyüyen Salaheddin, iyi bir din eğitimi aldı. Öklid geometrisi, astronomi, matematik, aritmatik ve mantık, felsefe, sosyoloji, fıkıh (İslam hukuku), tarih okudu ve Şam’daki Dar’ul-Hadis’ten (Hadis Üniversitesi) mezun oldu.

SELAHADDİN AYYUBİ’NİN ASKERİ HAYATI

Her şey Zengi’nin oğlu ve halefi Emir Nureddin’in komutanlarından amcası Şirkuh’un hizmetine girmesiyle başladı. Birinci Haçlı Seferi’nin ardından Mısır’ın Latin Hıristiyan devletlerin eline geçmesini önlemek amacıyla Şirkuh’un düzenlediği üç sefer sırasında, Kudüs’ün Latin kralı I. Amalric ile Mısır’ın Fatımi halifesinin güçlü veziri Şavar arasında karşılıklı bir mücadele gelişti. ve Şirkuh. . Selaheddin Şirkuh’un ölümü ve Şavar’ın suikasta uğramasından sonra henüz otuz bir yaşındayken 1169 yılında melik unvanıyla hem Suriye birliklerinin komutanlığına hem de Mısır vezirine atandı.

1171 yılında Mısır’daki Şii Fatımi halifeliğine son veren ve Sünniliğe dönüşü ilan eden Selahaddin Eyyubi, böylece Mısır’ın tek hakimi oldu. Şiilik yerine Sünni mezhebini yaymaya başladı. Kağıt üzerinde bir süre emir Nureddin’in tebaası olarak kalsa da bu ilişki Suriye emirinin 1174’te ölümüyle sona erdi. Selahaddin, Nureddin’in dul eşi İsmedüddin Hatun ile evlendi.

Mısır’ın zengin tarım arazilerini mali üs olarak kullanan Selaheddin, Nureddin’in küçük oğlu adına naiplik iddiasında bulunmak için küçük ama son derece disiplinli bir orduyla Suriye’ye hareket etti. Ancak çok geçmeden bu talebinden vazgeçerek 1174’ten 1186’ya kadar Suriye, Kuzey Mezopotamya, Filistin ve Mısır’daki tüm Müslüman topraklarını kendi bayrağı altında birleştirme girişiminde bulundu. Zamanla cömert, erdemli ama azimli, sahtekarlıktan uzak, azimli bir hükümdar olarak ünlendi. ahlaksızlık ve zulüm. O zamana kadar iç çatışmalar ve yoğun rekabet nedeniyle Haçlılara karşı koymakta zorluk çeken Müslümanların maddi ve manevi olarak güçlenmelerine olanak sağladı.

1176 yılında kardeşi Turan Şah ile birlikte Yemen’deki Abdün-Nabi mezhebini yok eden Selâhaddîn Eyyubî, Abbasi halifesi tarafından Suriye, Yemen, Filistin ve Kuzey Afrika’nın padişahı ilan edildi. Bu aynı zamanda onun statüsünün halife tarafından kabul edildiği anlamına da geliyordu.

Selahaddin, yeni veya gelişmiş askeri teknikler kullanmak yerine, çok sayıda düzensiz kuvveti birleştirerek ve disipline ederek askeri güç dengesini kendi lehine çevirmeyi başardı. 1187’de Latin Haçlı krallıklarına karşı tüm gücüyle isyan etti. Düşmanlarının tamamen sahip olmadığı liderlik yeteneği ile 4 Temmuz 1187’de bitkin ve susuz bir Haçlı ordusunu Filistin’in kuzeyindeki Tiberya yakınlarında Hıttin’de tuzağa düşürüp tek hamlede yok etti. Haçlıların uğradığı kayıpların boyutu, Müslümanların Kudüs Krallığı’nın neredeyse tamamını fethetmesine olanak tanıdı. Akka, Betrun, Beyrut, Sidon, Nasıra, Kayserya, Nablus, Yafa ve Aşkelon üç ay içinde düştü. Selahaddin Eyyubi, 88 yıl Frenklerin elinde kalan Kudüs’ü 2 Ekim 1187’de ele geçirerek Haçlılara büyük bir darbe indirdi.

Selahaddin’in başarısına gölge düşüren tek şey Sur’u ele geçirememesiydi. 1189’da Haçlı işgali altında yalnızca üç şehir kaldı, ancak hayatta kalan dağınık Hıristiyanlar, müthiş bir kıyı kalesi olan Sur’da toplandılar ve Latin karşı saldırısının başlangıç ​​noktasını oluşturdular. Kudüs’ün düşmesiyle derinden sarsılan Batılılar, yeni bir haçlı seferi çağrısında bulundu. III. Haçlı seferi birçok büyük soylu ve ünlü şövalyenin yanı sıra üç ülkenin krallarını da savaş alanına çekti.

III. Haçlı seferi uzun ve yorucuydu. Tartışmasız askeri dehasına rağmen Richard I (Aslan Yürekli) hiçbir şey başaramadı. Haçlılar Doğu Akdeniz’de yalnızca güvensiz bir toprak parçasını tutabildiler. Kral Richard Ekim 1192’de geri döndüğünde savaş bitmişti. Selaheddin başkent Şam’a çekildi. Uzun gezilerden ve at sırtında geçirdiği günlerden sonra çok fazla yaşayamadı. Akrabaları imparatorluğu paylaşırken arkadaşları, Müslüman dünyasının en güçlü ve cömert hükümdarının, mezarını inşa etmek için yeterli para bırakmadığını keşfetti.

Bu tarihte Mısır’da, Libya’da, Yemen’de, Filistin’de, Suriye’de, Malatya ve Ahlat’a kadar Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da, Hemedan’a kadar Kuzey Irak’ta onun adına hutbeler okunmuştur. Yerine büyük oğlu el-Melikü’1-Efdal Ali geçti.

Selahaddin geniş bir alanı kapsayan siyasi birlik kurmuş büyük bir devlet adamıdır. Bu siyasi birlik Eyyubiler’den sonra Memlüklerle devam etmiş ve 1517’de Yavuz Sultan Selim’in Kahire’yi ele geçirmesiyle sona ermiştir. Selahaddin Eyyubi’nin hükümdarlığı sırasında Türkler Mısır, Libya, Kuzey Sudan, Hicaz, Yemen ve Şam gibi yerlere hakim olmuş ve bu hükümranlık uzun süre devam etmiştir. yüzyıllar. Selahaddin Eyyubi güçlü bir ordu, iyi işleyen bir devlet teşkilatı kurmuş, Fatımi Halifeliğini devirerek bölgedeki ideolojik parçalanmaya son vermiştir. İkinci büyük başarısı Kudüs’ün ve birçok yerin Haçlılardan kurtarılmasıydı. Kudüs’ün yeniden fethi onu İslam dünyasının en ünlü kahramanlarından biri yaptı.

Tarih boyunca Selahaddin’e çeşitli etnik kökenler atfedilmiştir. Genel kanaat Selahaddin’in Kürt olduğu yönünde. Ancak Zeki Velidi Togan, Eyyubilerin önce Kürtleşen, sonra Türkleşen güneyli bir Arap hanedanından geldiklerini belirtti. Türk asıllı olduğu da iddia ediliyor. Tarihçi İbn Haldun’a göre Selahaddin’in ataları, Yemen’in Himyeri vilayetinin ileri gelenlerinden Hezbâniyye Kürtlerinin Ravvadi kabilesine mensup Araplardı.

SELAHADDİN AYYUBİ NE ZAMAN ÖLDÜ?

Selahaddin Eyyubi 1193’te öldü.

ANA SAYFAYA DÖNMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN
Ferdi Tayfur'un kızı anne olacağını böyle duyurdu!Ferdi Tayfur’un kızı anne olacağını böyle duyurdu!
Bakın eski sevgilisi kim!  Kendinden bile daha ünlü olduBakın eski sevgilisi kim! Kendinden bile daha ünlü oldu
Birbirlerine sıkışıp kaldılar!  Bu sözleri affetmedi Birbirlerine sıkışıp kaldılar! Bu sözleri affetmedi

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

gaziantep bayan escort antep escort